Specialist in NEN en Scope inspecties

Samen werken aan veiligheid!

 

Inspectieprijs calculator Welke inspectie past bij mij?

Brief van uw verzekering ontvangen over verplichte keuringen of inspecties? Ga naar het stappenplan

Een NEN1010 keuring is een inspectie door een gecertificeerde inspecteur die controleert of uw nieuwe elektrische installatie in uw gebouw voldoet aan de NEN1010 norm. De NEN1010 is in de basis een vertaling (en uitbreiding) van de Europese installatievoorschriften voor laagspanning die is vastgelegd in de HD 60364-reeks.

Een NEN 3140 keuring is een inspectie door een gecertificeerde inspecteur die controleert of uw bestaande elektrische laagspanningsinstallaties in uw bestaande gebouw voldoet aan de NEN 3140 norm. Waar NEN 1010 zich richt op nieuwe installaties, richt de NEN 3140 zich op bestaande installaties.

Een Scope 8 keuring voldoet aan de NEN 3140 eisen. Dit is een inspectie welke wordt uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur die controleert of uw bestaande elektrische laagspanningsinstallatie in uw bestaande gebouw voldoet aan de Scios 8 norm.

Een inspectie volgens Scope 10 is een keuring door een gecertificeerde inspecteur die controleert of uw bestaande elektrische laagspanningsinstallaties en elektrotechnisch materieel op brandrisico in uw bestaande gebouw voldoet aan de NTA 8220 norm. De inspectie is een verdere uitwerking van het VIER-protocol. VIER staat voor Verzekerings-Inspectie Elektrotechnische Risico’s.

Nut en noodzaak van keuringen

  • Veiligheid waarborgen van werknemers en bezoekers
  • Het vroegtijdig ontdekken van gebreken in elektrische installaties
  • Voorkomen van onnodige ellende en kosten door brand
  • Tegengaan van hoge(re) premiekosten bij verzekeringsmaatschappijen
  • U neemt de juiste stappen m.b.t. de Arbowet

Bekijk onze werkwijze