NEN keuring nodig?

Dit moet u weten...

Een NEN 3140 keuring is een inspectie door een gecertificeerde inspecteur die controleert of uw bestaande elektrische laagspanningsinstallaties in uw bestaande gebouw voldoet aan de NEN 3140 norm. Waar NEN 1010 zich richt op nieuwe installaties, richt de NEN 3140 zich op bestaande installaties.

Waarom is een NEN 3140 keuring verplicht?

Het doel van deze norm is het bewerkstelligen en handhaven van een veilige installatie. Ook zonder de mogelijkheid tot direct contact is het veilig kunnen werken in de buurt van een elektrische installatie van groot belang. Deelinstallaties en randapparatuur die verwant zijn aan de laagspanningsinstallaties vallen ook onder deze keuring. Denk hierbij aan installaties op het gebied van de verlichting, beveiliging, ICT en de nieuwe manieren van elektrisch vervoer.

De frequentie voor de inspectie is afhankelijk van diverse factoren en loopt uiteen van 1 tot 14 jaar. Ter indicatie:

Bedrijfsinstallaties : elke 5 jaar
Grote machines : 1 tot enkele jaren
ICT-middelen : 3 jaar (vaak op de grens van de economische levensduur)
Elektrische apparatuur (“alles met een stekker”) : jaarlijks

Wie voert een NEN 3140 inspectie uit?

Uitsluitend inspecteurs die officieel zijn gecertificeerd mogen NEN 3140 keuringen uitvoeren. Zij kunnen altijd een geldig certificaat overleggen. Vaak worden deze openbaar op de website geplaatst.
Wanneer inspecties zijn uitgevoerd door niet erkende inspecteurs dan is de inspectie niet geldig. Verzekeringsmaatschappijen hechten hier een groot belang aan.

Wat zijn de kosten voor een NEN 3140 keuring?

De kosten van een inspectie worden bepaald door meerdere factoren. Hier kunt u zelf online een berekening uitvoeren.

Uit welke stappen bestaat een inspectie?

 1. Inventarisatie voorafgaand aan een inspectie.
 2. Controle installatietekeningen en installatieschema’s.
 3. Visuele controle (bij grote voorkeur in spanningsloze toestand).
 4. Beproevingen en metingen (zoals weerstanden, circuitimpedantie en beveiligingen).
 5. Inspectiefrequentie elektrische installatie bepalen.
 6. Toepassing potentiaalvereffening (om hoog spanningsverschil te neutraliseren).
 7. Rapportage met bevindingen en eventueel aanbevelingen.

Uit de praktijk blijkt dat op 95% van de elektrische installaties iets is aan te merken. U zult na de inspectie waarschijnlijk tijd en/of budget moeten vrijmaken om de gebreken direct te (laten) verhelpen.

Top 5 geconstateerde fouten bij een NEN 3140 keuringen

 1. Verlengblokken die zijn aangesloten op andere verlengblokken.
 2. Tekeningen die niet up-to-date zijn.
 3. Ontbrekende kabelgoten en afschermingen.
 4. Niet goed aangesloten kabels.
 5. Onveilige verplaatsbare elektrische apparaten.

NEN keuring aanvragen