NEN keuring nodig?

Dit moet u weten...

Een NEN 3140 keuring is een inspectie door een gecertificeerde inspecteur die controleert of uw bestaande elektrische laagspanningsinstallaties in uw bestaande gebouw voldoet aan de NEN 3140 norm. Waar NEN 1010 zich richt op nieuwe installaties, richt de NEN 3140 zich op bestaande installaties.

Waarom is een NEN 3140 keuring verplicht?

Het doel van deze norm is het bewerkstelligen en handhaven van een veilige installatie. Ook zonder de mogelijkheid tot direct contact is het veilig kunnen werken in de buurt van een elektrische installatie van groot belang. Deelinstallaties en randapparatuur die verwant zijn aan de laagspanningsinstallaties vallen ook onder deze keuring. Denk hierbij aan installaties op het gebied van de verlichting, beveiliging, ICT en de nieuwe manieren van elektrisch vervoer.

De frequentie voor de inspectie is afhankelijk van diverse factoren en loopt uiteen van 1 tot 5 jaar. Ter indicatie:

Bedrijfsinstallaties : elke 5 jaar
Grote machines : 1 tot enkele jaren
ICT-middelen : 3 jaar (vaak op de grens van de economische levensduur)
Elektrische apparatuur (“alles met een stekker”) : jaarlijks

Wie voert een NEN 3140 inspectie uit?

Uitsluitend inspecteurs die officieel zijn gecertificeerd mogen NEN 3140 keuringen uitvoeren. Zij kunnen altijd een geldig certificaat overleggen. Vaak worden deze openbaar op de website geplaatst.
Wanneer inspecties zijn uitgevoerd door niet erkende inspecteurs dan is de inspectie niet geldig. Verzekeringsmaatschappijen hechten hier een groot belang aan.

Wat zijn de kosten voor een NEN 3140 keuring?

De kosten van een inspectie worden bepaald door meerdere factoren. Hier kunt u zelf online een berekening uitvoeren.

Uit welke stappen bestaat een inspectie?

 1. Inventarisatie voorafgaand aan een inspectie.
 2. Controle installatietekeningen en installatieschema’s.
 3. Visuele controle van de installatie.
 4. Metingen en beproevingen (zoals, circuitimpedantie en beveiligingen).
 5. Het bepalen van de inspectiefrequentie.
 6. Rapportage met bevindingen.

Uit de praktijk blijkt dat op 95% van de elektrische installaties iets is aan te merken. U zult na de inspectie waarschijnlijk tijd en/of budget moeten vrijmaken om de gebreken te (laten) verhelpen.

Voorbeelden van geconstateerde fouten bij een NEN 3140 keuring

 1. Stekkerdozen die zijn aangesloten op andere stekkerdozen.
 2. Tekeningen die niet up-to-date zijn.
 3. Niet deugdelijke verbindingen(bijv.kroonstenen)en beschadigde afschermingen.
 4. Schakelmateriaal gemonteerd op een brandbare ondergrond zonder montageplaat.
 5. Onveilige verplaatsbare elektrische apparaten.

NEN keuring aanvragen