Scope inspectie nodig?

Dit moet u weten...

Een inspectie volgens Scope 10 is een keuring door een gecertificeerde inspecteur die controleert of uw bestaande elektrische laagspanningsinstallaties en elektrotechnisch materieel op brandrisico in uw bestaande gebouw voldoet aan de NTA 8220 norm. De inspectie is een verdere uitwerking van het VIER-protocol. VIER staat voor Verzekerings-Inspectie Elektrotechnische Risico’s.

Is een Scope 10 inspectie verplicht?

Een inspectie volgens Scope 10 is niet verplicht vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), maar kan door uw verzekeraar als voorwaarde gesteld worden.

Waarom is een Scope 10 inspectie nodig?

De inspectie volgens Scope 10 richt zich hoofdzakelijk op brandrisico van elektrotechnische installaties en materieel. Uit het verleden is gebleken dat branden vaak ontstaan door ondeugdelijke elektro-installaties en apparatuur. Scope 10 inspecties hebben een belangrijke preventieve functie en worden ook wel eens een “brandrisico inspecties” genoemd.

Wie voert een Scope 10 inspectie uit?

Enkel inspecteurs die officieel SCIOS-gecertificeerd zijn, mogen Scope 10 keuringen uitvoeren. Deze inspecteurs kunnen een geldig certificaat aan u overleggen. De certificaten worden vrijwel altijd openbaar op de website geplaatst.

Als uw inspecties uitgevoerd zijn door niet-erkende inspecteurs dan is deze inspectie niet geldig. Zorg dus dat uw inspectie uitgevoerd wordt door een gecertificeerde inspecteur en dat u een rapportage ontvangt van de inspectie. Verzekeringsmaatschappijen accepteren geen inspecties door niet-gecertificeerde inspecteurs.

Wat zijn de kosten voor een Scope 10 keuring?

Prijzen van Scope 10 inspecties worden bepaald door meerdere factoren. U kunt dit zelf kosteloos online berekenen.

De praktijk wijst uit dat op bijna elke elektrische installatie is iets aan te merken. U zult na de inspectie waarschijnlijk tijd en/of budget vrij moeten maken om gebreken direct te (laten) verhelpen.

Voorbeelden van geconstateerde fouten bij Scope 10 inspecties

  1. Losse aansluitingen in de verdeelkast.
  2. Niet deugdelijke verbindingen(bijv.kroonstenen)en beschadigde afschermingen.
  3. Veel stof op een knipperend TL-armatuur.
  4. Stekkerdozen die zijn aangesloten op andere stekkerdozen.
  5. Open kabelinvoeren in de verdeelkast.

Scope inspectie aanvragen

Stappenplan

Scope10 inspectie


  • Inventarisatie voorafgaand aan inspectie.

  • Controle installatie-tekeningen en installatieschema’s.

  • Visuele controle van de installatie.

  • Metingen en beproevingen (zoals de isolatieweerstand en de werking van de aardlekschakelaars).

  • Rapportage met bevindingen en eventueel aanbevelingen.

Inspectieprijs berekenen