Scope inspectie nodig?

Dit moet u weten...

Een Scope 8 keuring volgens NEN 3140 is een inspectie door een gecertificeerde inspecteur die controleert of uw bestaande elektrische laagspanningsinstallaties en elektrotechnisch materieel in uw bestaande gebouw voldoet aan de Scope 8 norm. Waar NEN 3140 gericht is op het beheer van elektrische installaties die volgens NEN 1010 zijn aangelegd, focust een Scope 8 inspectie zich op het veilige gebruik en het voorkomen van persoonlijk letsel.

Waarom is een Scope 8 inspectie nodig?

Het korte antwoord is: omdat het wettelijk verplicht is. Een werkgever in Nederland is verplicht om de Arbowet na te leven om te garanderen dat werknemers veilig kunnen werken met en in de nabijheid van elektrotechnische installaties en apparatuur.

Samengevat en vrij vertaald zegt Artikel 3.2 t/m 3.5 van de Arbowet onder andere:

 • Van iedere elektrische installatie zijn duidelijke en actuele schema’s en gegevens beschikbaar die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.
 • In een elektrische installatie zijn doeltreffende maatregelen genomen tegen het gevaar.
 • Arbeidsplaatsen zijn veilig toegankelijk en kunnen veilig worden verlaten.
 • Arbeidsplaatsen worden regelmatig gecontroleerd ter bescherming van de werknemers.
 • Geconstateerde gebreken in voorzieningen moeten zo snel mogelijk hersteld worden.

Wie voert een Scope 8 inspectie uit?

Enkel inspecteurs die officieel SCIOS-gecertificeerd zijn, mogen Scope 8 keuringen uitvoeren. De inspecteurs kunnen een geldig certificaat aan u overleggen. Certificaten worden vaak openbaar op de website geplaatst. Als uw inspecties uitgevoerd zijn door niet-erkende inspecteurs dan is deze inspectie niet geldig. Zorg dus dat uw inspecteur gecertificeerd is. Verzekeringsmaatschappijen hechten hier ook een groot belang aan.

Wat zijn de kosten voor een Scope 8 keuring?

De kosten van een Scope 8 inspectie worden bepaald door meerdere factoren. De prijs kunt u zelf online berekenen.

De praktijk wijst uit dat op bijna elke elektrische installatie is iets aan te merken. U zult na de inspectie waarschijnlijk tijd en/of budget vrij moeten maken om gebreken direct te (laten) verhelpen.

Top 5 geconstateerde fouten bij Scope 8 inspecties

 1. Tekeningen en schema’s zijn niet actueel meer.
 2. Verlengblokken zijn aangesloten op andere verlengblokken.
 3. Ontbrekende afschermingen en kabelgoot.
 4. Niet juist aangesloten kabels.
 5. Onveilige (mobiele) elektrotechnische apparaten.

Scope inspectie aanvragen

Stappenplan

Scope 8 inspectie


 • Inventarisatie voorafgaand aan de inspectie.

 • Controle installatietekeningen en installatieschema’s.

 • Visuele controle (bij spanningsloze toestand).

 • Beproevingen en metingen (zoals weerstanden, circuitimpedantie en beveiligingen).

 • Rapportage met bevindingen en eventueel aanbevelingen.

Inspectie aanvragen