Hieronder kunt u lezen wat de verschillen tussen de NEN normen en Scopes zijn met betrekking tot elektrische installaties en apparatuur.

 NEN 1010NEN 3140Scope 8Scope 10
Leeftijd gebouw / terrein n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Vaste elektrotechnische installaties nieuw bestaand bestaand bestaand
Elektrotechnische deelinstallaties (zoals liften, bliksembeveiliging, communicatie systemen, verlichting en duurzame energie) nieuw bestaand bestaand bestaand
Verplaatsbare elektrische apparatuur niet nodig bestaand bestaand nieuw / bestaand
Wettelijk verplicht? Ja, vanwege Arbowet Ja, vanwege Arbowet Ja, vanwege Arbowet Nee, afhankelijk van polisvoorwaarden verzekeraar.
Focus Correcte aansluiting Correcte werking Persoonlijke veiligheid Brandrisico's
Frequentie Eenmalig Situatie afhankelijk Situatie afhankelijk Situatie afhankelijk
  NEN 1010 NEN3140 Scope 8 Scope 10

NEN en Scope normen kennen geen overerving. Dat wil zeggen dat het geen uitbreidingen zijn op elkaar worden, maar allemaal individuele normen zijn. Wanneer een gebouw Scope 10 gekeurd is, wil dat dus niet zeggen dat het ook meteen Scope 8 gekeurd is.