Zo gaan wij te werk...

om samen te werken aan veiligheid!

 

Aan de uitvoering van een NEN keuring of Scope inspectie ligt vaak een wettelijke of contractuele verplichting ten grondslag. Vanuit de Arbowet, het Bouwbesluit of vanuit uw verzekeringsmaatschappij wordt gevraagd om een inspectierapport van uw elektrische (deels)installatie. Inspectiebureau Nederland begeleidt u graag bij de uitvoering hiervan. Omdat u zelf waarschijnlijk niet dagelijks met inspecties bezighoudt, houden we onze werkwijze bij NEN en Scope inspecties graag helder en transparant.

Stap 1 | Bereken online uw prijs en maak een afspraak

Prijzen voor het laten uitvoeren van inspecties zijn afhankelijk van uw situatie. Bereken hier uw inspectieprijs. Vervolgens kunt u op basis van deze gegevens direct een inspectie aanvragen. Voordat we bij u langskomen, ontvangt u onze checklist met heldere uitleg ter voorbereiding van de inspectie.

Stap 2 | De inspectie

Afhankelijk van het soort keuring of inspectie, worden onderstaande onderdelen uitgevoerd.

 Onderdelen van de inspectiesNEN 1010NEN 3140
Visueel inspecteren van de vaste elektrische installatie
Impedantiemetingen
Meten en beproeven van de vaste elektrische installatie
Inspecteren van de verdeelinrichting
Thermografisch onderzoek schakel- en verdeelinrichting(en)
Controleren van de aanwezige tekeningen en schema's

Niet tot de inspectiewerkzaamheden behoren:

 • Zwakstroominstallatie (brandmeld / inbraak / toegangscontrole)
 • Bliksembeveiligingsinstallatie
 • Installatie(delen) behorend bij de gebruiker (data / telefoon)
 • Machines / gereedschappen
 • Losse aangesloten apparaten

Stap 3 | De rapportage

Binnen 2 werkdagen na de inspectie ontvangt u het inspectierapport digitaal als PDF met daar in:

 • Inspectiebeschrijving en omvang
 • De algemene bevindingen
 • Tekeningen
 • Bevindingen van de visuele inspectie (incl. foto's en foutindicaties)
 • Bevindingen noodverlichting
 • Checklist voor eventuele verbeteringen
 • Meetresultaten en beproevingen
 • Eindoordeel
 • Bijlage: Berekening voor bepalen inspectiefrequentie
 • Bijlage: Certificaat inspecteur

Opvallende zaken met betrekking tot de niet te inspecteren installatiedelen worden wel in het rapport vermeld. Het inspectierapport staat ten dienst van de installatieverantwoordelijke, veiligheidsfunctionaris en verantwoordelijken volgens de veiligheidswetten van de Arbo-wet, alsmede ten dienste van eigenaren en gebruikers van de installatie.

Stap 4 | Aanpassen en verbeteren elektrische installatie

Uit de praktijk blijkt dat op 95% van de elektrische installaties wel iets is aan te merken. U zult na de inspectie waarschijnlijk tijd en/of budget moeten vrijmaken om de gebreken direct te (laten) verhelpen. Niet alle fouten, defecten en beschadigingen wegen even zwaar. Deze prioriteiten en uitvoeringstermijn worden gehanteerd:

Categorie A Een fout met een zeer hoog risico op letsel en/of schade. Directe actie!
Categorie B Een fout met een hoog risico, waarbij de situatie gevaarlijker wordt wanneer nog één fout optreedt. Korte termijn
Categorie C Een belangrijke fout, waarbij de situatie gevaarlijker wordt wanneer nog één fout optreedt, maar de kans daarop gering is. Redelijke termijn
Categorie D Schoonheidsfout, de kans op schade en/of letsel, ook op langere termijn, is gering. Langere termijn
Categorie E Opvallende zaken met betrekking tot de niet te inspecteren installatiedelen. Indien gewenst

 

"We hebben van de nood meteen een deugd gemaakt!
De Scope inspectie hebben we aangegrepen om veiligheid weer op de kaart te zetten op onze school."

Eduard Deckers, Eindhoven

Wanneer u vragen heeft of advies wilt dan zijn wij graag bereid u daarbij te helpen. U kunt hier ook direct een inspectie aanvragen.

Nut en noodzaak van keuringen

 • Veiligheid waarborgen van werknemers en bezoekers
 • Het vroegtijdig ontdekken van gebreken in elektrische installaties
 • Voorkomen van onnodige ellende en kosten door brand
 • Tegengaan van hoge(re) premiekosten bij verzekeringsmaatschappijen
 • U neemt de juiste stappen m.b.t. de Arbowet

Bereken online uw inspectieprijs